Szukaj w mieście
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Ekonomia » Ekonomia sektora publicznego

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia sektora publicznego Ekonomia sektora publicznego - Licencjackie stacjonarne Ekonomia sektora publicznego - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy, przed którymi stają podmioty sektora publicznego. Jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w instytucjach sektora publicznego jako specjalista w zakresie gospodarki publicznej. Program  studiów  umożliwia  zdobycie  wiedzy  o mechanizmach funkcjonowania  instytucji  publicznych,  zasadach  rachunkowości  budżetowej  i  liczenia kosztów,  audycie  wewnętrznym,  zamówieniach  publicznych  i  gospodarowaniu  zasobami pracy  w  sektorze  publicznym.