Szukaj w mieście
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Europeistyka » Europeistyka - bezpieczeństwo europejskie

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Europeistyka - bezpieczeństwo europejskie Europeistyka - bezpieczeństwo europejskie - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - bezpieczeństwo europejskie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwenci przygotowani są do pracy w administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także umie uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent zna istotę bezpieczeństwa, jak też wszystkie jego uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Zna również tematykę współczesnego terroryzmu, nielegalnej migracji oraz przestępczości zorganizowanej zajmującej się handlem bronią, narkotykami i ludźmi.