Szukaj w mieście
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Europeistyka

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Europeistyka - administracja europejska Europeistyka - administracja europejska - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - administracja europejska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Europeistyka - kultura europejska Europeistyka - kultura europejska - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - kultura europejska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Europeistyka - międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze Europeistyka - międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Europeistyka - bezpieczeństwo europejskie Europeistyka - bezpieczeństwo europejskie - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - bezpieczeństwo europejskie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Europeistyka - projekty i fundusze unijne Europeistyka - projekty i fundusze unijne - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - projekty i fundusze unijne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Europeistyka - zarządzanie firmą europejską Europeistyka - zarządzanie firmą europejską - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - zarządzanie firmą europejską - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Ekonomia menedżerska Ekonomia menedżerska - Licencjackie stacjonarne Ekonomia menedżerska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Ekonomia sektora publicznego Ekonomia sektora publicznego - Licencjackie stacjonarne Ekonomia sektora publicznego - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Ekonomika turystyki i rekreacji Ekonomika turystyki i rekreacji - Licencjackie stacjonarne Ekonomika turystyki i rekreacji - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Ekonomia - rynki finansowe i bankowość Ekonomia - rynki finansowe i bankowość - Licencjackie stacjonarne Ekonomia - rynki finansowe i bankowość - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Ekonomika i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Ekonomika i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - Licencjackie stacjonarne Ekonomika i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

 

Istotą studiów na kierunku EUROPEISTYKA jest zaprezentowanie studentom szerszej konfiguracji zagadnień europejskich, obejmujących z jednej strony problemy państw tworzących Europę, z drugiej problemy Unii Europejskiej, które stanowią podstawowy rdzeń studiów. Ważnym elementem jest także wyraźne uzupełnienie teoretycznego obszaru rozważań odniesieniami do bieżącej praktyki w obszarze polityki i gospodarki europejskiej. Program studiów na kierunku EUROPEISTYKA jest zorientowany na studenta, jest innowacyjny, oparty na współpracy z instytucjami posiadającymi znaczenie społeczne. Jego główną cechą jest interdyscyplinarność, która w równej mierze łączy podejścia nauk politologicznych, prawnych, społeczno-ekonomicznych, historycznych i kulturowych.

 

    Studiujący w ciągu trzech lat zdobędą podstawową wiedzę z zakresu: politologii, prawa, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, ekonomii.

 

 

Kończący studia powinni posiadać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz zrozumienia i analizowania wyżej wymienionych zagadnień. Ważne jest, aby przyszli absolwenci tego kierunku zdobyli umiejętności konieczne do włączenia się do procesu integracji Polski i Unii Europejskiej, na przykład w zakresie prowadzenia negocjacji, mediacji sporządzania programów. Kierunek stawia sobie za cel przygotowanie specjalistów, potrafiących sprawdzić się w zawodach związanych z administracją państwową i samorządową, z instytucjami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, organami wspólnotowymi, z biznesem działającym na arenie międzynarodowej, placówkami kulturowymi, wydawnictwami, ośrodkami masowego przekazu. Kształcenie obejmuje intensywną naukę języków obcych, głównie angielskiego, w stopniu umożliwiającym ich aktywne używanie w pracy zawodowej, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą także dysponować umiejętnościami warsztatowymi takimi jak gromadzenie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, korzystanie z podstawowych technik informatycznych.