Szukaj w mieście
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Informatyka

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka - Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych Informatyka - Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Grafika komputerowa i multimedialna Informatyka - Grafika komputerowa i multimedialna - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Grafika komputerowa i multimedialna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Hurtownie danych Informatyka - Hurtownie danych - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Hurtownie danych - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Komputerowe wspomaganie projektowania Informatyka - Komputerowe wspomaganie projektowania - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Komputerowe wspomaganie projektowania - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Eksploatacja sprzętu komputerowego Informatyka - Eksploatacja sprzętu komputerowego - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Eksploatacja sprzętu komputerowego - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Informatyczne systemy wbudowane Informatyka - Informatyczne systemy wbudowane - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Informatyczne systemy wbudowane - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Serwisy i aplikacje internetowe Informatyka - Serwisy i aplikacje internetowe - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Serwisy i aplikacje internetowe - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Systemy informatyczne w administracji i gospodarce Informatyka - Systemy informatyczne w administracji i gospodarce - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Systemy informatyczne w administracji i gospodarce - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Informatyka - Administracja sieciami komputerowymi Informatyka - Administracja sieciami komputerowymi - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Administracja sieciami komputerowymi - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

W ramach studiów na kierunku Informatyka, student ma możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów: matematyka i fizyka. 

  Absolwent studiów wyższych inżynierskich na kierunku INFORMATYKA uzyska tytuł zawodowy inżyniera informatyki. Będzie posiadał przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu informatyki. Charakteryzować go będzie umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zaangażowania metod naukowych wspartych nowoczesnymi technikami. Będzie znał zasady organizacji i funkcjonowania systemów komputerowych obejmujących sprzęt i oprogramowanie. Będzie umiał projektować systemy informatyczne oraz wdrażać je do eksploatacji w konkretnych warunkach. Będzie potrafił instalować systemy i administrować nimi (obsługa, konserwacja oraz rozwój sprzętu i oprogramowania), posiadał znajomość narzędzi i systemów informatycznych.  

Dzięki dużej liczbie zajęć laboratoryjnych i projektowych absolwent tego kierunku będzie dysponował dobrym przygotowaniem praktycznym i będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach mających w swoim zakresie: projektowanie, wytwarzanie, eksploatowanie bądś dystrybucję narzędzi i systemów informatycznych. W szczególności mogą to być przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne prowadzące działalność projektową, produkcyjną, handlową i serwisową z zakresu sprzętu i oprogramowania.

Uczelnia współpracuje z firmą Molex Premise Networks  ,  która jest światowym liderem w dostarczaniu systemów okablowania strukturalnego budynków. Współpraca polega na profesjonalnych szkoleniach naszych studentów w zakresie projektowania oraz montażu elementów składających się na system okablowania strukturalnego. Po szkoleniu najlepsi studenci otrzymują dyplom ukończenia kursu "Wprowadzenie do okablowania strukturalnego Molex Premise Networks". Kurs prowadzony jest w ramach przedmiotu Sieci Komputerowe.

Dzięki programowi SUN Academic Initiative (SAI) nasi studenci mają dostęp do autoryzowanych kursów firmy SUN microsystems obejmujących następujące zagadnienia: Java Technology, Solaris Operating System, Sun One. Studenci którzy będą chcieli przystąpić do egzaminiu w ośrodkach certyfikacyjnych VUE mogą otrzymać voucher uprawniający do 60% zniżki na egzamin. Szczegółowe informacje w Uczelnianym Centrum Informatycznym (pok. 212).OWSIiZ podpisała umowę z firmą Oracle i przystąpiła do programu Oracle Academic Initiative (OAI). Dzięki umowie laboratoria z przedmiotu Bazy Danych na kierunku informatyka będą realizowane w oparciu o oprogramowanie Oracle Database Server 9i - Enterprise Edition, które to pozwoli na zaawansowane przedstawienie zagadnień związanych z tematyką przedmiotu.

 

Dzięki programowi Microsoft Academic Alliance studenci naszej uczelni mają darmowy dostęp do licencjonowanego oprogramowania produkowanego przez firmę Microsoft (m.in. Windows XP, Visual .NET, MS SQL Server).