Jesteś w: Home » Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Pedagogika » Pedagogika dorosłych z animacją społeczno-zawodową
Szukaj w mieście
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Pedagogika » Pedagogika dorosłych z animacją społeczno-zawodową

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika dorosłych z animacją społeczno-zawodową Pedagogika dorosłych z animacją społeczno-zawodową  - Licencjackie stacjonarne Pedagogika dorosłych z animacją społeczno-zawodową  - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent zna specyfikę zawodu animatora, który jest inicjatorem i organizatorem uczestnictwa w kulturze, są przygotowani do prowadzenia własnej działalności kulturalnej oraz podejmowania i promowania różnorodnych inicjatyw w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji państwowej i samorządowej. Mogą podjąć pracę w urzędach pracy, biurze karier, w szkołach językowych, szkołach tańca, w placówkach pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, centrach kształcenia praktycznego, w ośrodkach szkoleniowych dla dorosłych, w placówkach oświaty dorosłych, w mediach, w telepracy. Specjalność adresowana jest do osób, które interesują się kulturą i pracą, biorą aktywny udział w jej tworzeniu oraz chcą ją upowszechniać.