Jesteś w: Home » Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Pedagogika » Pedagogika -edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym
Szukaj w mieście
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Pedagogika » Pedagogika -edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika -edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym Pedagogika -edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym - Licencjackie stacjonarne Pedagogika -edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Absolwent specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w ujęciu krajowym i regionalnym. Zdobywa uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Posiada kwalifikacje do tworzenia i realizacji programu "bezpieczna szkoła". Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji państwowej i samorządowej związanej z zarządzaniem kryzysowym od szczebla zakładu pracy, gminy do województwa. Posiada kompetencje do diagnozowania, przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Dysponuje wiedzą w zakresie obronności państwa, ochrony granicy i udziału Polski w strukturach międzynarodowych (min. NATO, UE). Zdobyte kwalifikacje predysponują do podjęcia pracy, obowiązków zawodowych w jednostkach Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji i innych instytucjach państwowych o charakterze militarnym i mundurowym. Dla czynnych zawodowo żołnierzy, funkcjonariuszy policji, służb granicznych stanowi doskonałe miejsce do podnoszenia kwalifikacji i profesjonalnego przygotowania się do realizacji obowiązków służbowych.